Filmium

nonprofit film organization
Projekty >> Dokončené

Dokončené

ČR, 48 min., HDV
ČR, 7 min., HD
Studentský film
cyklus dvanácti dokumentů z Moravského a Slovenského krasu
Studentský film (pracovní postup)
Studentský film (paralelní střih)
Studentský film (konflikt)
původně rozhlasová esej
ČR, 52 min., XD CAM
Život, dílo a odkaz sv. Cyrila a Metoděje.
Moc má jméno šibenice, ČR, 52 min., XD CAM, Celá řada případů dle dochovaných svazků Archivu bezpečnostních složek ukazuje na provázanost StB s těmi, které pak přinejmenším odsoudili k vysokým trestům a přinejhorším k trestu smrti provazem.