Filmium

nonprofit film organization
Projekty >> Dokoncili jsme >> Hrane >> Milostné písně

Milostné písně

ČR, 48 min., HDV

Filmium spolupracovalo na nízkorozpočtovém hraném snímku.

Kamera

Tvůrce

Historie

Režie
Bohdan Karásek
Obrazová korekce