Filmium

nonprofit film organization
Novinky >> Milostné písně

Milostné písně

Film Milostné písně v programu festivalu Karlovy Vary 2014 do sekce Český film 2013 - 2014 ! Filmium na snímku spolupracovalo.

Milostné písně jsou melodramatický fragment několika životů, protnutých tíživou stopou společné historie. Její obrys jen nenápadně a mimoděk vysvítá v průběhu ústřední epizody filmu: mladík Gabriel po čase navštíví domácnost, kterou kdysi dobře znal. Trpělivé pozorování situace se odvíjí v odstínech melancholie, smutku, ale i bujarosti a humoru.

Hrají: Miloslav König, Taťjana Medvecká, František Host, Marie Jarošová a Zdeněk Eliáš
Natočili: Bohdan Karásek, Jiří Strnad, Jan Balabán, Zdeněk Eliáš, Beata Parkanová
Hraný film Milostné písně, na kterém Filmium spolupracovalo, byl vybrán

http://youtu.be/dc5zxFA8aH0