Filmium

nonprofit film organization
Novinky >> Mezinárodní Čtvrtstoletí

Mezinárodní Čtvrtstoletí

Filmiové léto se neslo v duchu dlouhých diskusí na brněnských zahrádkách o chystaném projektu Čtvrtstoletí. Jedná se o kolekci čtyř celovečerních dokumentů mapujících proměnu významných míst zemí Visegrádské čtyřky. Jak moc se změnila místa, která byla symbolem svobody v roce 1989? Jak se nám ve svobodném prostoru daří najít vlastní identitu / domov / víru / cestu / kořeny? V tuto chvíli připravujeme grantovou žádost pro Visegrádský fond a spojujeme se s kolegy z dalších zemí. Zdroj foto: zeleznaopona.com

 

Idea

Projekt by měl připomenout prostřednictvím typických míst pro dané krajiny, do jaké míry se podařilo nastartovat novou etapu pototalitních společností. Kdy hledání cesty, domova, víry, kořenů je podstatně více věc subjektivní, než věc určována vyšší mocí.

Celý projekt je tedy zamyšlením jako takovým, které by mělo mít ukotvení ve více variacích mediálního světa (televize, internet, besedy, setkávání). Jedná se nám o to, upozornit na nuance, které jsou někdy více, jindy méně skryté a které reflektují v jakém stavu se společnost nachází. Kdy jsou důkazem posunu hodnot a potřeb, které jsou motorem k pohonu států, systémů a skupin lidí, která se v těchto rozměrech pohybuje.

Výstup

Výstupem koncepce je kromě čtyř celovečerních snímků, na kterých se budou podílet všechny čtyři státy visegrádské čtyřky, také několik besed na školách ve veřejném plenéru i v médiích. Tato setkání a diskuze pak mohou rozvinout další rozvoj celkového záměru, jenž může pokračovat v dalších etapách a tématech, která podpoří a rozvinou zamyšlení a možná i činy ve směru vyrovnání se s totalitní minulostí a jejími následky.